European Consultants Association s.r.o.

Kontakt

Sídlo:

Drobného 27
841 01 Bratislava
Slovenská republika

info@ecask.eu
+421 907 679 051
www.ecask.eu

ECA SK s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 141558/B

IČO: 47 052 805
DIČ: 2023802792
IČ DPH: SK2023802792

Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.