European Consultants Association s.r.o.

O spoločnosti

Od svojho založenia kladie spoločnosť ECA najvyšší dôraz na vytvorení profesionálneho vzťahu s klientom. ECA ponúka profesionálne riešenia v nasledovných kľúčových oblastiach:

Medzi naše základné priority patrí poskytovanie vysoko odborných poradenských služieb, ktoré spolu s využitím dlhoročnej sektorovej znalosti prispievajú k efektívnej príprave a implementácii investičných projektov.

Jedným z najdôležitejších atribútov práce našich odborníkov je proaktívny prístup a vysoká miera pridanej hodnoty poskytovaných služieb.

Náš tím pozostáva z expertov pre jednotlivé oblasti s viacročnými medzinárodnými skúsenosťami s prípravou a implementáciou investičných projektov v rámci celej Európy. Viacerí experti disponujú taktiež profesionálnymi skúsenosťami s prácou pre Európsku komisiu a jej poradné orgány.

Poslanie

Poskytujeme komplexné vysoko odborné riešenia s pridanou hodnotou overenou dlhoročnými skúsenosťami z pôsobenia na Slovensku aj v zahraničí.

Vízia

Spoločnosť ECA sa chce stať dlhodobým spoľahlivým partnerom pri príprave a implementácii investičných projektov, vyznačujúcim sa predovšetkým vysokou mierou pridanej hodnoty.

Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.