European Consultants Association s.r.o.

Environmentálne poradenstvo

Posudzovanie environmentálnych dopadov plánovaných investícií sa v poslednom období stáva jedným z kľúčových determinantov finálnej podoby realizovaného investičného zámeru. Profesionálne poradenské služby v tejto oblasti dramaticky skracujú dobu prípravy investícií a zabezpečujú riadený proces enviro problematiky počas celej projektovej prípravy investície, naprieč zahájeniu samotnej výstavby, až po fázu ukončenia projektu. Environmentálne poradenstvo primárne obsahuje nasledovné oblasti:

  • Poradenstvo pri plánovaní investičných zámerov
  • Komplexné vypracovanie investičných zámerov
  • Správy o hodnotení
  • Organizácia a zabezpečenie verejných prerokovaní
  • Spracovanie podkladov pre posudzovanie Natura 2000
Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.