European Consultants Association s.r.o.

Investičné riadenie

Investičné riadenie projektov zabezpečuje súlad realizácie investičnej výstavby s jej projektovou dokumentáciou rovnako ako ich časový a ekonomický súlad. Efektívne investičné riadenie je nástrojom dosahovania plánovaných termínov pri dodržaní technického riešenia a ekonomických nákladov projektov.

Investičné riadenie primárne obsahuje:

  • Monitoring projektovej dokumentácie a realizovaného diela
  • Sledovanie časového, technického a finančného napredovania projektu prostredníctvom pravidelných správ
  • Priebežné riadenie investičných prác v súlade s platnou legislatívou a nariadeniami EK
  • Vyhodnocovanie zmenových konaní, respektíve dodatkov k zmluvám
Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.