European Consultants Association s.r.o.

Projektové riadenie

Na základe našich skúseností a odborných znalostí ponúkame klientom asistenciu pri plánovaní, koordinácii a odbornom riadení projektových aktivít. Všetky aktivity priamo vykonávajú alebo kontrolujú certifikovaní projektoví manažéri s využitím špeciálne vyvinutej metodiky pre riadenie investičných projektov. Táto metodika sa pravidelne aktualizuje a zohľadňuje všetky procesy pre individuálne potreby každého projektu, čím umožňuje riešiť prípadné vznikajúce úskalia.

 Zavedenie projektového riadenia a kontrolingu

  • Zavedenie metodiky, pravidiel a nástrojov projektového riadenia a kontrolingu.
  • Nastavenie kľúčových procesov projektového riadenia a kontrolingu, vrátane ich premietnutia do riadiacich procesov firmy.
  • Implementácia softvérovej podpory projektového riadenia a kontrolingu.
  • Identifikácia a eliminácia rizík projektového riadenia v súlade so strategickými cieľmi spoločnosti.
  • Zavedenie štruktúrovaného projektového reportingu.
  • Nastavenie organizácie a systému riadenia projektových kancelárií.

 Certifikovaný projektový manažér

  • Poskytnutie služieb certifikovaných projektových manažérov zaisťujúcich odborné vedenie projektov realizovaných našimi klientmi.

 Školenie a certifikácia zamestnancov

  • Zaistenie odborných školení, seminárov a certifikácie zamestnancov klientov v oblasti projektového riadenia a kontrolingu.
Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.