European Consultants Association s.r.o.

Štúdie realizovateľnosti

Predstavujú komplexné zhodnotenie a analýzu potenciálu variantných riešení investičného zámeru, postavené na kvalifikovanom zbere dát a následnom skúmaní dopadu investícií na spoločnosť z pohľadu technického, ekonomického, prevádzkového a environmentálneho. Základnými piliermi štúdií realizovateľnosti sú predovšetkým:

  • Zber existujúcich dát (technických, ekonomických, prevádzkových)
  • Dopravné prieskumy a zber súvisiacich údajov v rámci projektov dopravnej infraštruktúry
  • Analýzy nadobudnutých dát a údajov
  • SWOT analýzy existujúceho stavu, analýza rizík spojených s projektom
  • Posúdenie variantných riešení (technické, prevádzkové, ekonomické, environmentálne)
  • Spracovanie investičných scenárov a ich prioritizácia
  • • Odhad nákladov a zdrojov potrebných na dosiahnutie cieľov projektu
Táto stránka a jej obsah sú majetkom spoločnosti ECA SK s.r.o. a nesmú byť používané, kopírované ani inak reprodukované bez jej predošlého súhlasu. © 2024 ECA SK s.r.o.